Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Snoeck & Partners nv
2008

Het woon- en zorgcentrum van 93 woongelegenheden en 16 serviceflats werd middels een doordachte fasering geheel herbouwd op de bestaande locatie. Ondanks de schaal van het project werd gevraagd via kleur-, materiaal- en textuurdifferentiatie de huiselijkheid en dorpsintegratie te versterken. De open ruimte, aansluitend op een sociaal woonproject wordt als semi-publieke ruimte ingericht, wat de beleveniswaarde van het project ten goede komt.

www.snoeckpartners.be

Woonzorgcentrum AKSENT & Residentie DeSchakel

Thema
Locatie
Izegemsestraat 14 lendelede