Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Joris de Baes ism Van Noten
2014

Woning SSK is een antwoord op de vraag naar stedelijk, betaalbaar en hedendaags wonen. 

De ruimtelijke inplanting van de woning vertrekt vanuit de stedelijke context: een alledaagse straat in een oude arbeidersbuurt nabij het Kortrijkse stadscentrum. Het gebrek aan zichten en groen heeft ons aangezet deze te creëren, zowel voor de woning als voor de buurt.

De woning is binnenstebuiten gekeerd, de schoonheid wordt binnenin gemaakt. Op de perceelsgrens blijven de bestaande muren bewaard en de constructiematerialen zichtbaar gelaten. De voorgevel wordt gereconstruëerd in snelbouwsteen. De gevel van de voormalige arbeiderswoning vormt nu een halfopen filter naar de straat. Binnen deze perceelsgrezen wordt er een licht, transparant volume geplaatst en de restruimten worden groene patio’s. Dit zorgt voor een groenelement voor de woning en ook voor de straat, waar elders grotendeels gesloten gevels de straat levenloos maken. Het kavel is begrensd maar open. Een glasgevel vormt enkel een fysieke bescherming. De leefruimte vormt een ruimtelijk geheel met de straat. Hier wordt de stad een deel van het woning. Of omgekeerd. De klassieke “facade” bestaat hier niet.

De belangrijkste vereiste waaraan deze woning moet voldoen, is betaalbaarheid. Het 3,8m smalle perceel en de geringe diepte van 14m waren belangrijke randvoorwaarden die hebben geleid tot een zoektocht naar een kwalitatieve en tegelijkertijd zo compact mogelijke woning. Het meest rationele volume is een smalle balk, waarbij hier alle afmetingen werden beperkt tot het minimum. Om voor voldoende licht en ruimte te zorgen op dit smalle perceel werd deze balk lichtjes gedraaid, de leefruimtes op de verdieping geplaatst en de gevels volledig beglaasd. Keuken, sanitair en berging werden centraal in de woning georganiseerd om leidingenverloop te beperken en de ruimtelijkheid te bewaren.

De woning wil het hedendaags wonen in de stad herbedenken. Enerzijds door ruimtelijke kwaliteit te combineren met betaalbaarheid, waardoor het een valabel alternatief vormt voor wonen in de stadsrand. Anderzijds door een vernieuwde relatie te vormen tussen individu en stedelijke context.

www.debaes.eu

Locatie
Slachthuisstraat 46 Kortrijk