Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Snoeck & Partners
2006-2007

Het Volksplein vormt een onderdeel van de 19de eeuwse stadswijk Sint-Rochus. In de loop der jaren werd het vele groen vervangen door meer en meer parkeerplaatsen en verminderde het kwalitatief karakter. Om de leefbaarheid te verbeteren werden een aantal ingrepen aangebracht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Ook met nieuwe groenaanplantingen ontstond een aantrekkelijke leefomgeving.

www.snoeckpartners.be