Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

BART VANDEKERCKHOVE ARCHITECTENVENOOTSCHAP
2008

Rond de eeuwwisseling werden reusachtige textielfabrieken gebouwd in wat men noemt Manchesterstijl, waaronder ook de Spinnerij De Stoop in Kortrijk. Het indrukwekkende gebouw is beschermd en de renovatie gebeurde dan ook onder toeziend oog van Monumenten en Landschappen. De voormalige spinnerij De Stoop werd omgevormd tot 43 lofts en drie kantoren. Het behoud van het oorspronkelijke uitzicht was een must al werden een aantal aanpassingen toegestaan teneinde meer licht en ruimte te creëren.

www.bart-vandekerckhove.be

Locatie
Spinnerijkaai 43-45kortrijk