Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Maes & Vandelannoote Architecten
2012

De eerste fase van het ontmoetingscentrum "De Wervel" wordt zowel qua volume als qua materiaalkeuze ervaren als een opdringerig, lomp volume binnen de kleinschalige korrel van de dorpskom. De grote zaal met foyer en de bibliotheek kregen een recent uitbreiding met extra ruimte om te vergaderen. De ontwerpers namen deze opdracht te baat om het bestaande gebouw beter te verbinden met de directe omgeving. De rode bakstenen leggen een visuele band met de aanpalende bebouwing. Het voorplein kan fungeren als parking maar ook als locatie voor evenementen. ©Maes & Vandelannoote Architecten

www. mv-architecten.be