Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Robbrecht & Daem Architecten
2006-2010

In tegenstelling tot veel andere steden in Vlaanderen koos Kortrijk niet voor winkelcentra aan de periferie maar om met een shoppingcentrum het historisch hart te revitaliseren. K in Kortrijk is de grootste ingreep die de stad onderging in meer dan 100 jaar. Een klooster en een school werden gesloopt om een groot bouwterrein te bekomen tussen Wijngaardstraat en Steenpoort. De kleine Sionstraat werd opgenomen in de nieuwbouw en is één van de drie toegangen op straatniveau. De centrale ruimte bezit een elegante dakkoepel waarlangs overvloedig daglicht kan binnenkomen. Door het evenwichtig verdelen van winkelpanden aan de buitenrand ontstaat een bijna evidente inpassing in het stadsweefsel. Onder het complex is er een parkeergelegenheid voor meer dan 1000 wagens. In het complex zijn ook woongelegenheden geïntegreerd.