Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Bureau Bas Smets ism Leiedal
2008-2011

De heraanleg van het dorpsplein vertrekt vanuit een duidelijke opdeling; een plein voor de kerk, een groene ruimte achter de kerk. Beide staan in verbinding met elkaar door een roodbruine klinkerverharding. Het plein voor de kerk is vormgegeven als één ruimte en vertrekt niet vanuit een strakke opdeling voor wagens, fietsers en voetgangers. Door gebruik te maken van een zitmuur en bomen ontstaat een subtiele organisatie van de ruimte. De groene ruimte achter de kerk is een ontmoetingsruimte. Door te spelen met het reliëf ontstaat een opvolging van 4 plateau’s. De vormgeving van deze ruimtes varieert naargelang de inzet. Zo zien we rond het ontmoetingscentrum een organisch vormgegeven ruimte die inspeelt op het sterke reliëf en de waterpartij/bufferbekken. De weide ten zuiden van de kerk kent verschillende invullingen: speelweide, ruimte voor een tent, rustpunt voor fietsers, picknick,… Op het diepste punt ligt een versterkt gazon. Bij drukke momenten kan hierop geparkeerd worden.

www.bassmets.be

gemeenteplein Gijzelbrechtegem

Thema
Locatie
Gijzelbrechtegemstraat 44anzegem