Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

AWG Architecten
1990 / 2004

Halfweg de jaren '90 werd een grote vervallen textielfabriek aan de Leie oevers gesloopt en vervangen door een ensemble van appartementen. De juiste schaalverhouding en het creëren van open ruimtes zijn de grote verdiensten van dit project ontworpen door Bob Van Reeth/AWG Architecten. De opdeling in verschillende volumes versterkt de inpassing van het project op het terrein. Door het behoud van de vele bomen aan de achterzijde van de Groeningestraat ontstaat een mooie overgang met de bestaande bebouwing. Om de lengte kant Leie enige schaal te geven werden er twee doorsteken gemaakt.

www.awg.be

Locatie
GuldenbergplantsoenKortrijk