Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Delmulle Delmulle Architecten
Landschapsarchitect Denis Dujardin.
2005

Be-Part, Platform voor actuele kunst, is een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst. Twee bestaande karaktervolle woningen, gebouwd in 1947, dienden ingepast in een nieuwe, ruimere structuur met nieuwe functies: het concept dat Frank Delmulle uittekende is dat van een rondgang geworden, een rondgang in tijd en ruimte(s), consequent opgebouwd, met respect voor het heden en liefde voor de toekomst. De bezoeker wordt haast onmerkbaar maar met zachte dwang uitgenodigd voor een cirkelvormige wandeling. Buiten aan de ingang hebben dwarse arduinstroken de snelle vaart van het moderne leven al afgeremd. De gast betreedt de grootste van de bestaande villa’s, die als onthaalgebouw fungeert. Van 1947 wandelt hij via de loopbrug naar 1994. Er zijn geen wegwijzers, alleen de vloerspots zijn onnadrukkelijke bakens. De brug leidt naar de grote, haast mythische expositieruimte van glas en beton. Om de harmonie te bewaren met de oude structuur zweeft dit nieuwe gebouw als het ware boven de grond: het ‘nieuwe’ mag het ‘oude niet wegdrukken. Het wisselende contact met aarde, licht en lucht wil het precaire spel tussen rationele en irrationele illustreren, schemerzone die zo essentieel is voor de kunst en de kunstenaar. 

www.delmulledelmulle.be

www.denisdujardin.be