Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

DIAL Architecten
2008 -2009

Gelegen naast het voormalig Radiostudio's en de muziekacademie is deze toevoeging eerder bescheiden van omvang. TRACK / De Kreun is de geschikte infrastructuur waar jongeren optimaal van hedendaagse muziek kunnen genieten en waarbij de geluidsoverlast voor de omgeving gereduceerd is tot het minimum. De gevelopbouw bestaat uit vertikaal geplaatste prefab liggers.

www.dial-architects.be